คู่มือการใช้งาน 


ตั้งค่าให้ Outlook Express เพื่อรับส่งเมล์
เมื่ออีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับเรา พร้อมใช้งานได้แล้ว ก่อนที่ท่านจะใช้โปรแกรม Outlook Express เพื่อรับส่งเมล์ ท่านจะต้องกำหนดค่าในโปรแกรม Outlook Express ก่อน ท่านจึงสามารถติดต่อมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราได้


กำหนดค่าให้ Windows Mail (สำหรับ Vista)
แสดงขั้นตอนการกำหนดค่าเริ่มต้นในโปรแกรม Windodws Mail เพื่อให้สามารถรับส่งอีเมล์ได้
 

ตั้งค่าให้กับ Microsoft Outlook 2003/2007
แสดงขั้นตอนการกำหนดค่าเริ่มต้นในโปรแกรม Outlook 2003/2007 เพื่อให้สามารถรับส่งอีเมล์ได้

ตั้งค่าให้กับ Microsoft Outlook 2010

 

ตั้งค่าให้กับ Apple Mail 4.0
แสดงขั้นตอนการกำหนดค่าเริ่มต้นในโปรแกรม Apple Mail 4.0 เพื่อให้สามารถรับส่งอีเมล์ได้

  การใช้งานเว็บเมล์
บริการเว็บเมล์ช่วยให้ท่านรับและส่งอีเมล์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ท่านไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเพิ่มเติม
เริ่มใช้เว็บเมล์, การเปลี่ยนรหัสผ่าน, การส่งอีเมล

การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ให้รับเมล์จาก IMAP Server
ตัวอย่างการกำหนดค่าของให้กับโทรศัพท์ iPhone หรือ Symbian OS ให้รับส่งอีเมล์ได้
 
การใช้งานระบบควบคุม
ท่านสามารถเข้าระบบควบคุมเพื่อจัดการและเปลี่ยนแปลงรายชื่ออีเมล์แต่ละชื่อได้เองในภายหลัง (สำหรับแพ็กเกจอีเมล์ 5 ชื่อขึ้นไป)
   

ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.