Home
สินค้าและบริการ
คู่มือการใช้งาน
   Outlook
   Apple Mail
   อ่านเมล์ทางเว็บ
   รับเมล์มือถือ
   ระบบควบคุม
ระบบควบคุม
Resources
ติดต่อเรา

คู่มือการใช้งาน 

 

ตั้งค่าให้กับ Microsoft Outlook 2010

ตั้งค่าให้กับ Microsoft Outlook 2003/2007
แสดงขั้นตอนการกำหนดค่าเริ่มต้นในโปรแกรม Outlook 2003/2007 เพื่อให้สามารถรับส่งอีเมล์ได้


ตั้งค่าให้ Outlook Express เพื่อรับส่งเมล์
เมื่ออีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับเรา พร้อมใช้งานได้แล้ว ก่อนที่ท่านจะใช้โปรแกรม Outlook Express เพื่อรับส่งเมล์ ท่านจะต้องกำหนดค่าในโปรแกรม Outlook Express ก่อน ท่านจึงสามารถติดต่อมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราได้


กำหนดค่าให้ Windows Mail (สำหรับ Vista)
แสดงขั้นตอนการกำหนดค่าเริ่มต้นในโปรแกรม Windodws Mail เพื่อให้สามารถรับส่งอีเมล์ได้
 

ตั้งค่าให้กับ Apple Mail 4.0
แสดงขั้นตอนการกำหนดค่าเริ่มต้นในโปรแกรม Apple Mail 4.0 เพื่อให้สามารถรับส่งอีเมล์ได้

  การใช้งานเว็บเมล์
บริการเว็บเมล์ช่วยให้ท่านรับและส่งอีเมล์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ท่านไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเพิ่มเติม
เริ่มใช้เว็บเมล์, การเปลี่ยนรหัสผ่าน, การส่งอีเมล

การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ให้รับเมล์จาก IMAP Server
ตัวอย่างการกำหนดค่าของให้กับโทรศัพท์ iPhone หรือ Symbian OS ให้รับส่งอีเมล์ได้
 
การใช้งานระบบควบคุม
ท่านสามารถเข้าระบบควบคุมเพื่อจัดการและเปลี่ยนแปลงรายชื่ออีเมล์แต่ละชื่อได้เองในภายหลัง (สำหรับแพ็กเกจอีเมล์ 5 ชื่อขึ้นไป)
   

ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.