ใช้เว็บเมล์เพื่อส่งอีเมล์

ทันทีที่อีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับเราใช้งานได้แล้ว ท่านสามารถอ่านหรือส่งอีเมล์ของท่านผ่านทางเว็บไซต์ http://webmail.yourname.com โดยที่ yourname.com ก็คือส่วนท้ายของชื่ออีเมล์ของท่านเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านลงทะเบียนชื่ออีเมล์ของท่านเป็น chai@somchai.com ท่านก็สามารถอ่านหรือรับส่งอีเมล์ของท่านได้จากเว็บไซต์ http://webmail.somchai.com นั่นเอง

ขั้นตอนที่จะอธิบายต่อไปนี้เป็นการส่งเมลหนึ่งฉบับโดยใช้เว็บเมล์

[1] หลังจากที่ท่านเข้าระบบเว็บเมล์แล้ว (สำหรับวิธีการเข้าระบบเว็บเมล์ ท่านสามารถอ่านได้จากหัวข้อ เริ่มต้นใช้งานเว็บเมล์ ) ท่านจะเห็นดังภาพข้างล่างนี้ เราเริ่มต้นสร้างจดหมายได้โดยคลิกที่เมนู Compose ด้านบน[2] เมื่อหน้าต่างสำหรับเขียนข้อความใหม่ปรากฏขึ้นมาดังภาพข้างล่าง ให้กรอกชื่ออีเมล์ของผู้รับ ในช่อง To: กรอกชื่อเรื่องที่ต้องการในช่อง Subject:

[3] เขียนข้อความที่ท่านต้องการในช่องสำหรับเขียนข้อความ (ช่องสี่เหลี่ยมใหญ่กลาง) ท่านสามารถแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ปุ่ม Add Attachment เพื่อเลือกไฟล์เอกสาร 
เมื่อพร้อมที่จะส่งแล้ว คลิกที่ปุ่ม Send เป็นการเสร็จขั้นตอนการส่งจดหมาย จดหมายฉบับนี้ก็จะส่งไปยังผู้รับที่ท่านระบุไว้


การใช้งานเว็บเมล์

[1] เริ่มต้นเข้าสู่ระบบเว็บเมล์เพื่ออ่านอีเมล์ของท่าน
เมื่ออีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้กับเรา พร้อมใช้งานได้แล้ว มาเข้าระบบเว็บเมล์เพื่ออ่านอีเมล์กันเถอะครับ

[2] ใช้เว็บเมล์ส่งอีเมล์ง่ายนิดเดียว
สร้างและส่งอีเมล์ด้วยเว็บเมล์แสนสบาย เพียงไม่กี่ขั้นตอน

[3] เปลี่ยนรหัสผ่านให้เว็บเมล์
รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบอีเมล์ ความลับที่คุณกำหนดได้เอง

ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.