ใช้โปรแกรม Outlook Express/Windows Mail รับส่งอีเมล์

[1] กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ Outlook Express เพื่อให้สามารถรับส่งอีเมล์ได้
เมื่ออีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับเรา พร้อมใช้งานได้แล้ว ก่อนที่จะใช้โปรแกรม Outlook Express เพื่อรับส่งอีเมล์ ท่านจะต้องกำหนดค่าในโปรแกรม Outlook Express ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จึงสามารถติดต่อมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราได้

[2] กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ Windows Mail เพื่อให้สามารถรับส่งอีเมล์ได้
สำหรับท่านที่ใช้ Windows Mail (Vista)

[3] การใช้ Identity ในโปรแกรม Outlook Express เพื่อเก็บข้อมูลที่รับจากเมล์เซิร์ฟเวอร์หลายๆแหล่งโดยไม่ปะปนกัน
โดยปกติแล้ว โปรแกรม Outlook Express จะเก็บข้อมูลอีเมล์จากทุกๆเซิร์ฟเวอร์ไว้ใน Inbox รวมปนกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านสับสนว่าเป็นอีเมล์ที่มาจากแหล่งใด การใช้ Identity จะสามารถช่วยให้ท่านสามารถเก็บข้อมูลอีเมล์จากหลายๆแหล่งแยกกันได้โดยไม่ปะปนกัน (ไม่สามารถใช้ได้ใน Windows Mail)

ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.