Home
สินค้าและบริการ
คู่มือการใช้งาน
ระบบควบคุม
Resources
ติดต่อเรา

บริการ IMAP Mail Server

บริการ IMAP Mail Server คืออะไร

บริการ IMAP Mail Server เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านสามารถใช้ในการรับเมลของท่าน ไม่ว่าจะรับด้วยโปรแกรม Outlook หรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือ


IMAP Mail Server ทำงานอย่างไร

การรับเมลผ่าน IMAP Server นั้น เริ่มแรกเครื่องของท่านจะดาวน์โหลดเฉพาะหัวเรื่องของจดหมาย มายังเครื่องของท่านเท่านั้น จากนั้นเมื่อท่านเริ่มเปิดจดหมายอ่าน เครื่องของท่านจึงค่อยดาวน์โหลดเฉพาะเนื้อหาส่วนที่เหลือของจดหมายฉบับนั้นมายังเครื่องของท่านต่อไป ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการดาวน์โหลดจดหมายฉบับที่ไม่ต้องการ


ทำไม IMAP Mail Server จึงประหยัดกว่า

เนื่องจากการรับเมลผ่าน IMAP Server นั้น เครื่องของท่านจะดาวน์โหลด เฉพาะหัวเรื่องของจดหมายซึ่งเป็นข้อมูลขนาดเล็ก มายังเครื่องของท่านเท่านั้น และจะดาวน์โหลดเนื้อหาส่วนที่เหลือ เมื่อท่านเปิดจดหมายอ่าน ซึ่งต่างจากวิธีการของ POP3 ที่จะดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดจากจดหมายทุกฉบับ มายังเครื่องของท่านในหนเดียว วิธีการแบบนี้เองจึงช่วยให้ท่านสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์ได้ เมื่อใช้มือถือของท่านรับเมลแบบ IMAP

 

ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.